Informace k RedFestu


Důležité informace pro návštěvníky
 

Mapka - kde najdu areál festivalu?


Akreditace: Kontaktujte nás na redfest@seznam.cz nebo na telefonu 603 794 597. Na místě se žádné akreditace vyřizovat nebudou. Přednostně udělujeme akreditace těm, kteří o našem festivalu informují. Článek, banner, leták vám v případě zájmu zašleme.

Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu:

  1. Návštěvník festivalu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
  2. Návštěvníci, kteří budou jevit známky agresivity či jinak nepřístojného chování,budou vyvedeni z areálu konání festivalu bez náhrady vstupného.
  3. Diváci jsou povinni nosit identifikační proužek viditelně.
  4. Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu. Co se týče plastových PET lahví, do areálu je možno vnášet pouze ty s objemem do 1 litru.
  5. Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
  6. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného na místě, kde byla vstupenka zakoupena. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
  7. Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.

 

Kontakt: redfest@seznam.cz